Nyheter

Vi önskar välkommen till Wermlands Simförenings

ÅRSMÖTE 2022

Torsdag 17 mars 2022 kl. 19:00 – 20:00
Genomförs digitalt via Microsoft Teams
Länk till mötet: Microsoft Teams

Till årsmötet 2022 lämnar styrelsen för Wermlands Simförening härmed följande proposition: Proposition nr 1 – Årsmöte 2022